SQAS Česká asociace čístících stanic

Safety and Quality Assessment System (SQAS)


Systém SQAS je evropský systém pro hodnocení bezpečnosti, kvality a vlivu na životní prostředí u poskytovatelů dopravních služeb pomocí standardizovaných hodnocení prováděných nezávislými hodnotiteli.

Výsledkem hodnocení není certifikát, ale souhrnná zpráva, která obsahuje soubor zjištěných faktů a vyhodnocení splnění jednotlivých požadavků.


Potvrzení o absolvování SQAS v prosinci 2021 si můžete prohlédnout zde.
GS SOKOTRANS s.r.o. Webmaster